Mainori K�rgkool Mainori K�rgkool Moodle Postkast Sisev�rk

Otsustuskogud

Üliõpilased esindavad

Otsustuskogude lehel on ära toodud tudengite kuulumine erinevatesse otsustuskogudesse ja komisjonidesse. Lisaks siin väljatoodule toimuvad ka õppekavanõukogud, kuhu instituudid kutsuvad vilistlaste ja tudengite esindajaid nõukogu arutelus osalema.

 

 EEK nõukogu liikmed üliõpilaste esindamises 2013/2014.a (volitused kehtivad kuni novembrini 2014.a)

 • Laura Toomast  – Tallinna õppekeskus
 • Virve Sammelsaar- Tallinna õppekeskus
 • Birgit Paasma- Tallinna õppekeskus
 • Heli Dundee – Tallinna õppekeskus
 • Elizaveta Mitina – Tallinna õppekeskus

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor kõrgeimaks otsustusorganiks on vastavalt põhikirjale EEK nõukogu, mille koosseisu kuuluvad peale akadeemilise juhtkonna ka 5 tudengit üliõpilaskonna esindajatena.

 

EEK Stipendiumikomisjoni liikmed üliõpilaste esindamises 2013/14 ja  2014/15.a

 • Laura Toomast – Tallinna õppekeskus

 

EEK volinikud EÜL-i üldkogus 2014/2015.a

 • Kaido Kabral – Tallinna õppekeskus
 • Laura Toomast – Tallinna õppekeskus (asevolinik)

EEK üliõpilaskond on  Eesti Üliõpilaskondade Liidu liige. Vastavalt tudengite arvule kõrgkoolis on EEK-il EÜLi üldkogus üks (1) volinik.

 

EEK volinik TÜÜLi volikogus  2013/14.a ja  2014/15.a

 • Laura Toomast  – Tallinna õppekeskus

 

EEK Eetikakoodeksi töörühma liige üliõpilaste esindamises 2013/14.a ja  2014/15.a

 • Virve Sammelsaar – Tallinna õppekeskus

 

______________________________________________________________________

ENDISED OTSUSTUSKOGUDE LIIKMED

EEK nõukogu üliõpilaste esindajad 2011/2012.a  õppeaastal:

 • Rait Salumaa, Tallinna õppekeskuse kolmanda kursuse turunduse tudeng.
 • Kaupo Karindi, Tallinna õppekeskuse esimese kursuse graafilise disaini tudeng.
 • Linda Randoja, Paide õppekeskuse  esimese kursuse infotehnoloogia tudeng
 • Mariann Lutsoja, Tallinna õppekeskuse esimese kursuse ettevõtluse tudeng.
 • Karin Tolk , Tallinna õppekeskuse esimese kursuse ettevõtluse tudeng.

Vastavalt EEK põhikirjale moodustavad üliõpilaste esindajad vähemalt 20% nõukogu koosseisust. EEK nõukogu kinnitab olulisemaid õppega seotud normdokumendid ning teostab järelvalvet kooli akadeemilise ja ärilise juhtimise üle.

__________________________________________________________________________________________

EEK volinikud EÜLi volikogus 2011/2012.a

2011/2012 õa on volinikeks  Rait Salumaa ja Irina Volmre.

_________________________________________________________________________________________

EEK Sõrmuste kavandi komisjoni töörühma liikmed  2011.a

2011.a  Heleriin Pihla ja Andres Järve.

2011. aasta kevadel toimus EEK sõrmuse kavandi konkurss, mille eesmärk oli valida kooli nime ja logo muutuse tõttu uus kooli sõrmuse kavand.

__________________________________________________________________________________________

EEK Õppetoetuste jagamise komisjonis on tavaks osaleda kahel (2) üliõpilaste esindajal.

2011. aasta kevadel osalesid komisjonis üliõpilaste esindajatena Andres Järve ja Heidi Pihla.

Ürituste kalender
<< aug. 2017 >>
ETKNRLP
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3